Croissant

25%
Croissant chocolate

40.00 EGP 30.00 EGP

33%
Croissant Nutella

45.00 EGP 30.00 EGP

20%
Croissant Plain

25.00 EGP 20.00 EGP

25%
Croissant Rasberry

40.00 EGP 30.00 EGP